Seminář lektorů 2022

Připravujeme novou metodiku kurzů, kterou představíme na semináři v květnu 2022. Termín bude upřesněn. Těšíme se na nové i zkušené lektory.

Příprava adaptačních kurzů 2022

Probíhají konzultace s metodiky prevence na školách k přípravě adaptačních kurzů 2022.

Adaptační kurzy 2021

Letošní adaptační kurzy proběhly velmi úspěšně. Zúčastnilo se jich téměř 800 žáků a studentů základních a středních škol.

Přihlašování na adaptační kurzy

ELEKTRONICKÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ Přihlášku otevřete na http://activeclass.cz/prihlasovaci-formular/. Vyplňte pečlivě všechny údaje o studentovi, kontaktní telefon a e-mail a odešlete. Obratem dostanete na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce systémem vygenerovaný variabilní symbol platby. Platbu proveďte nejpozději do termínu určeného školou. Doručení přihlášky

Nové programy

Seznamovací kurz pro prvňáčky a jejich rodiče Třídenní výlet na začátku školního roku s cílem adaptace dětí na nový školní kolektiv, vzájemné poznání žáků s paní učitelkou i vzájemné poznání rodičů. Program pro děti je formou jednoduchých a netradičních her