Přihlašování na adaptační kurzy

ELEKTRONICKÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ Přihlášku otevřete na http://activeclass.cz/prihlasovaci-formular/. Vyplňte pečlivě všechny údaje o studentovi, kontaktní telefon a e-mail a odešlete. Obratem dostanete na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce systémem vygenerovaný variabilní symbol platby. Platbu proveďte nejpozději do termínu určeného školou. Doručení přihlášky

Adaptační kurzy 2021

Adaptační kurzy se již pomalu blíží, a proto se už těšíme na tyto kurzy: Gymnázium Na Pražačce, termín: 1.-4.9. 2021, místo: RS Stap Sloup v Čechách, odjezd: 8:30 od budovy školy. Gymnázium Oty Pavla Radotín, termín: 1.-3. 9. 2021, místo:

Nové programy

Seznamovací kurz pro prvňáčky a jejich rodiče Třídenní výlet na začátku školního roku s cílem adaptace dětí na nový školní kolektiv, vzájemné poznání žáků s paní učitelkou i vzájemné poznání rodičů. Program pro děti je formou jednoduchých a netradičních her