Roční archiv 2008

Zážitkový kurz ve Sloupu v Čechách

Žáci druhých ročníků Střední zdravotnické školy Ruské se zúčastnili ve dnech 23. – 25. 6. 2008 zážitkového kurzu, který byl finančně podpořen Magistrátem hlavního města Prahy. Program kurzu, který pro školu připravilo Občanské sdružení Feelnat , byl zaměřen na zdravý

Označeno v Archiv Akcí