Roční archiv 2010

Adaptační kurz prvních ročníků SZŠ Ruská 2010

Adaptační kurz prvních ročníků 20.- 22.9.2010 V tomto školním roce jsme již počtvrté zorganizovali ve spolupráci s občanským sdružením Feelnat seznamovací kurz prvních ročníků. Zájem studentů byl veliký, zúčastnilo se ho 98 žáků ze čtyř tříd. Kurz byl třídenní a

Označeno v Archiv Akcí

Adaptační kurzy 2010

Poznejme se 2010 – hodnocení. V průběhu měsíce září pořádalo naše občanské sdružení pro první ročníky pražských i mimopražských středních škol kurzy Poznejme se. Kurzů se celkem zúčastnilo 890 studentů. Cílem těchto kurzů je vytvořit zdravé a tvůrčí prostředí v

Označeno v Archiv Akcí