Adaptační kurz - pád důvěry

Kurz je určen pro nově vznikající třídní kolektivy.

Cílem této části projektu je vytvořit zdravé a tvůrčí prostředí v nově vytvářených třídách, usnadnit přechod studentům do nového prostředí a pomoci s adaptací v novém kolektivu. Nedílnou součástí tohoto kurzu je prevence rizikového chování, zejména šikany a kouření a první diagnostika rizikového chování účastníků.

K dosažení těchto cílů jsou využívány především metody:

  • seznamovací hry zaměřené na vzájemné poznání studentů a učitelů
  • kooperativní hry zaměřené na týmové řešení problémů
  • sebepoznávací hry zaměřené na hledání vlastních mezí (např. lanové aktivity)
  • hry na rozvoj důvěry

Význačnou metodou užívanou na tomto kurze je videotrénink interakcí. Tato metoda je zaměřena na rozvoj pozitivní komunikace a vychází z předpokladu, že správný kontakt s lidmi je důležitý pro vývoj každého člověka. Studenti jsou zároveň seznámeni s teorií komunikace, co to je základní sociální komunikace a s jakými vzorci interakcí se v ní setkáváme.

Kurz je realizován na počátku školního roku formou třídenního výjezdu. S každou třídou pracují 2 odborně vyškolení lektoři. Nezastupitelné místo na kurzu má třídní učitel, který v roli pozorovatele nebo i účastníka některých aktivit poznává osobnostní rysy jednotlivých žáků a jejich chování v kolektivu třídy. Další pedagogičtí pracovníci nejsou v programu ani na kurzu nutností. Na tento program lze požádat o dotaci z rozpočtu hl. města Prahy „ Zdravé město Praha“ – info: odbor PRM MHMP.