Adaptační kurz prvních ročníků SZŠ Ruská 2010

pavoučí síťAdaptační kurz prvních ročníků 20.- 22.9.2010

V tomto školním roce jsme již počtvrté zorganizovali ve spolupráci s občanským sdružením Feelnat seznamovací kurz prvních ročníků. Zájem studentů byl veliký, zúčastnilo se ho 98 žáků ze čtyř tříd. Kurz byl třídenní a probíhal v krásném prostředí rekreačního střediska v Hrachově u Kamýku. Program, který studenti absolvovali, byl velmi rozmanitý. Převažovaly samozřejmě hry seznamovacího charakteru, ale rovněž jsme zařadili hry, vyžadující týmovou spolupráci, kreativitu a vzájemnou pomoc. Celkovou atmosféru seznamovacího kurzu dokumentují přiložené fotografie zde.

Vložil: RNDr. Dagmar Kenkušová, výchovná poradkyně