Adaptační kurzy 2011

provazová síťPoznejme se 2011 – hodnocení.

Kurzy Poznejme se 2011 skončily úspěšně. Hodnocení všech škol bylo letos velmi pozitivní. Zasloužili se o to především výborně připravení lektoři a tentokrát nám k úspěchu přispělo i slunečné a teplé počasí. Program byl opět zaměřen na formování zdravého sociálního klimatu v nově vznikajících třídních kolektivech. Nedílnou součástí byly i oblíbené lanové aktivity, rozvíjející sebepoznání a poznání spolužáků v náročných zátěžových situacích. Nové metody cílené zpětné vazby se ukázaly jako efektivní při vytváření nového třídního kolektivu.