Adaptační kurzy 2010

slaňováníPoznejme se 2010 – hodnocení.

V průběhu měsíce září pořádalo naše občanské sdružení pro první ročníky pražských i mimopražských středních škol kurzy Poznejme se.

Kurzů se celkem zúčastnilo 890 studentů.

Cílem těchto kurzů je vytvořit zdravé a tvůrčí prostředí v nově vytvářených třídách, usnadnit přechod studentům do nového prostředí a pomoci s adaptací v novém kolektivu.

Prostřednictvím psychosociálních a zátěžových aktivit byly cíle ve všech kurzech naplněny. Ve velmi pestré nabídce programu se uplatnil každý student, protože pouze společným úsilím všech členů skupiny mohly být zadané úkoly splněny.

Z dotazníkového šetření se ukázaly jako nejoblíbenější lanové aktivity, které získaly 51 % hlasů.

Z psychosociálních aktivit:

pád důvěry – 45,1 %

týmové lyže- 38,6 %

atomová bomba – 22,5 %

paprsek ve tmě – 21,3 %

Na dotaz: „V čem ti kurz Poznejme se pomohl“ většina zodpověděla: k rychlejšímu a lepšímu poznání spolužáků, zlepšení spolupráce ve třídě, získání důvěry v třídní kolektiv. Všichni dotazovaní se těší na další společně prožité programy.