Adaptační kurzy 2015

Počty přihlášených studentů na adaptační kurz SZŠ Ruská podle oborů k 20.8. 2015

Zdravotnické lyceum: 35

Zdravotnický asistent: 28

Bezpečnostně právní činnost: 18

Sociální činnost: 10  – zatím neplaťte

Ortoticko-protetický technik 4

Ošetřovatel 8 – zatím neplaťte