Archiv Blogu

Zážitkové aktivity

Zážitkové aktivity: prožitková forma učení navození přátelské atmosféry uvolnění napětí v týmu Nabídka zážitkových aktivit: hry v přírodě zábavné soutěže odpočinkové hry  

Označeno v Teambuilding

Lanové aktivity

Lanové aktivity: poznávání sebe sama a ostatních členů týmu v zátěžové situaci odhalení hraniční meze a schopnosti jednotlivce reagovat v těchto situacích rozvoj sebedůvěry a důvěry v tým Nabídka lanových aktivit: nízké lanové dráhy Tyrolský traverz lezení slaňování    

Označeno v Teambuilding

Adaptační kurzy 2012

Poznejme se 2012 – hodnocení. Letošních kurzů Poznejme se se celkem zúčastnilo 620 studentů. Probíhaly ve 2 rekreačních střediscích, již tradičně v oblíbeném Sloupu v Čechách a letos již zaběhlém Hrachově u Kamíku. Program splnil svůj cíl napomoci při vytváření

Označeno v Archiv Akcí

Adaptační kurzy 2011

Poznejme se 2011 – hodnocení. Kurzy Poznejme se 2011 skončily úspěšně. Hodnocení všech škol bylo letos velmi pozitivní. Zasloužili se o to především výborně připravení lektoři a tentokrát nám k úspěchu přispělo i slunečné a teplé počasí. Program byl opět

Označeno v Archiv Akcí

Adaptační kurz prvních ročníků SZŠ Ruská 2010

Adaptační kurz prvních ročníků 20.- 22.9.2010 V tomto školním roce jsme již počtvrté zorganizovali ve spolupráci s občanským sdružením Feelnat seznamovací kurz prvních ročníků. Zájem studentů byl veliký, zúčastnilo se ho 98 žáků ze čtyř tříd. Kurz byl třídenní a

Označeno v Archiv Akcí

Adaptační kurzy 2010

Poznejme se 2010 – hodnocení. V průběhu měsíce září pořádalo naše občanské sdružení pro první ročníky pražských i mimopražských středních škol kurzy Poznejme se. Kurzů se celkem zúčastnilo 890 studentů. Cílem těchto kurzů je vytvořit zdravé a tvůrčí prostředí v

Označeno v Archiv Akcí

Classbuilding – mezilidské vztahy

Classbuilding – mezilidské vztahy Koncem května  2009 jsme pořádali pro pražské gymnázium Nad Štolou kurz v rámci projektu Classbuilding, Mezilidské vztahy. Kurzu se zúčastnila jedna třída tohoto gymnázia a program byl zaměřen na formování mezilidských vztahů v jejich třídním kolektivu.

Označeno v Archiv Akcí