Archiv Blogu

Adaptační kurzy 2015

Počty přihlášených studentů na adaptační kurz SZŠ Ruská podle oborů k 20.8. 2015 Zdravotnické lyceum: 35 Zdravotnický asistent: 28 Bezpečnostně právní činnost: 18 Sociální činnost: 10  – zatím neplaťte Ortoticko-protetický technik 4 Ošetřovatel 8 – zatím neplaťte

Označeno v Archiv Akcí

Adaptační kurzy 2012

Poznejme se 2012 – hodnocení. Letošních kurzů Poznejme se se celkem zúčastnilo 620 studentů. Probíhaly ve 2 rekreačních střediscích, již tradičně v oblíbeném Sloupu v Čechách a letos již zaběhlém Hrachově u Kamíku. Program splnil svůj cíl napomoci při vytváření

Označeno v Archiv Akcí

Adaptační kurzy 2011

Poznejme se 2011 – hodnocení. Kurzy Poznejme se 2011 skončily úspěšně. Hodnocení všech škol bylo letos velmi pozitivní. Zasloužili se o to především výborně připravení lektoři a tentokrát nám k úspěchu přispělo i slunečné a teplé počasí. Program byl opět

Označeno v Archiv Akcí

Adaptační kurz prvních ročníků SZŠ Ruská 2010

Adaptační kurz prvních ročníků 20.- 22.9.2010 V tomto školním roce jsme již počtvrté zorganizovali ve spolupráci s občanským sdružením Feelnat seznamovací kurz prvních ročníků. Zájem studentů byl veliký, zúčastnilo se ho 98 žáků ze čtyř tříd. Kurz byl třídenní a

Označeno v Archiv Akcí

Adaptační kurzy 2010

Poznejme se 2010 – hodnocení. V průběhu měsíce září pořádalo naše občanské sdružení pro první ročníky pražských i mimopražských středních škol kurzy Poznejme se. Kurzů se celkem zúčastnilo 890 studentů. Cílem těchto kurzů je vytvořit zdravé a tvůrčí prostředí v

Označeno v Archiv Akcí

Classbuilding – mezilidské vztahy

Classbuilding – mezilidské vztahy Koncem května  2009 jsme pořádali pro pražské gymnázium Nad Štolou kurz v rámci projektu Classbuilding, Mezilidské vztahy. Kurzu se zúčastnila jedna třída tohoto gymnázia a program byl zaměřen na formování mezilidských vztahů v jejich třídním kolektivu.

Označeno v Archiv Akcí

Sportem proti drogám

Již tradičně v červnu přijeli žáci ZŠ z Brandýsa nad Labem do Sloupu na svůj zážitkový kurz Sportem proti drogám. Program zaměřený na ukázku netradičních volnočasových aktivit se všem účastníkům velmi líbil.

Označeno v Archiv Akcí

Zážitkový kurz ve Sloupu v Čechách

Žáci druhých ročníků Střední zdravotnické školy Ruské se zúčastnili ve dnech 23. – 25. 6. 2008 zážitkového kurzu, který byl finančně podpořen Magistrátem hlavního města Prahy. Program kurzu, který pro školu připravilo Občanské sdružení Feelnat , byl zaměřen na zdravý

Označeno v Archiv Akcí