Classbuilding – mezilidské vztahy

Adaptační kurz - pád důvěryClassbuilding – mezilidské vztahy

Koncem května  2009 jsme pořádali pro pražské gymnázium Nad Štolou kurz v rámci projektu Classbuilding, Mezilidské vztahy. Kurzu se zúčastnila jedna třída tohoto gymnázia a program byl zaměřen na formování mezilidských vztahů v jejich třídním kolektivu. Za účasti odbornice z pedagogicko psychologické poradny se studenti seznámili s problémy šikany a se způsoby předcházení tomuto častému sociálně patologickému jevu. Program byl doplněn lanovými aktivitami, při kterých studenti poznávali chování svých spolužáků v náročných zátěžových situacích. Ze závěrečného hodnocení vyplynulo, že celý kurz byl velmi úspěšný.