Classbuilding je program zaměřený na pozitivní nastavení hodnotových žebříčků a postojů a na prevenci rizikového chování určený pro základní a střední školy. Formuje sociální normy zdravého způsobu života, rozvíjí spolupráci, komunikaci, vzájemnou důvěru a řešení krizových situací v rámci třídního kolektivu.

Active Nature nabízí víceletý projekt classbuildingu, při kterém dlouhodobé kontinuální působení na mládež prokazuje větší úspěšnost v prevenci rizikového chování. Projekt je podporován odbory protidrogové prevence státní správy, především Magistrátem hl. města Prahy a MŠMT.

Součástí projektu je vídeotrénink interakcí. Tato metoda se ukazuje velmi efektivní při rozvoji pozitivních vzájemných vztahů v třídním kolektivu.

Programová struktura projektu Classbuilding: