obr4

Teambuilding

Hlavní myšlenkou je vzdělávání prostřednictvím vlastního prožitku, hry, kreativity, týmové spolupráce.

Teabuildingové aktivity napomáhají vytvářet klima dobré spolupráce, které je charakterizováno vzájemnou otevřeností, čestností, vzájemným respektem, důvěrou, efektivní komunikací. Teambuilding může napomoci zvýšení výkonnosti týmu a odkrýt problémy v týmu.

Důležitou roli v teambuldingu hraje zpětná vazba, která vede členy týmu k pochopení své role, svých schopností, odpovědnosti vůči ostatním. Využívanou metodou zpětné vazby je i videotrénink interakcí.

Nabízený teambuildingový program:

Indoor:

Speciální programy zaměřené na odhalení interpersonálních problémů v pracovních kolektivech za účasti psychologa a s využitím metody videotréninku interakcí.

[horizontal line]

Adrenalinový program - slaňování

Adrenalinové programy

Programy zaměřené na rozvoj:

 • sebepoznání a poznání týmu v zátěžové situaci
 • rozvoj sebevědomí a odvahy

Nabídka aktivit:

 • vysoké lanové dráhy
 • survival
 • slaňování
 • lezení

[horizontal line]

letní sportovní aktivity - vodácký kurz

Sportovní aktivity

Programy zaměřené nejen na rozvoj pohybových schopností a celkové fyzické zdatnosti, ale i na podporu houževnatosti, odvahy, tvořivosti a spolupráce.

Letní sportovní aktivity:

 • Vodácké kurzy
 • Cykloturistické vyjížďky
 • Sportovní hry
 • Bruslení na in-linech
 • Vysokohorská turistika

Zimní sportovní aktivity:

 • Lyžařské kurzy
 • Snowboardové kurzy
 • Lyžařská turistika

[horizontal line]

Rekondiční programy - zdravotní cvičení

Rekondiční pobyty

Programy zaměřené na propagaci zdravého životního stylu, odstranění nebo zmírnění zdravotního oslabení, svalových dysbalancí, civilizačních chorob.

Příklady programů:

 • Cvičení pro děti a dospělé s metabolickými poruchami (diabetes, obezita, zvýšená hladina cholesterolu).
 • Pilates
 • Powerjoga
 • Kompenzační cvičení
 • Hry v přírodě
 • Sportovní hry

[horizontal line]

Doprovodné programy - dětský den

Doprovodné programy

 • Relaxační programy při firemních akcích a společenských setkáních.
 • Sportovní dny firem
 • Dětské dny
 • Family day
 • Zábavné oslavy narozenin