Společnost Active Nature z.s. (původní název Feelnat-Feeling Nature) bylo založeno v roce 2006. Jeho hlavním cílem je tvorba a realizace programů budování zdravého sociálního klimatu ve školním i pracovním kolektivu a tvorba a realizace programů zdravého životního stylu pro aktivní seniory.

Active Class je  část spolku, jehož hlavním cílem je realizace programů prevence rizikového chování a budování zdravého sociálního klimatu ve školním i pracovním kolektivu.

Projekty prevence rizikového chování jsou realizovány ve spolupráci s Krajským oddělením protidrogové prevence Magistrátu hlavního města Prahy. Velmi úspěšný v rámci prevence rizikového chování je projekt Classbuilding.

Náš spolek realizuje také programy týmové spolupráce a budování zdravého sociálního klimatu v pracovních kolektivech. Včasnou diagnostikou, pod vedením psychologa a metodou videotréninku interakcí, pomůžeme zabránit vznikajícím problémům uvnitř pracovního týmu.

Velmi rádi pro Vás připravíme program, který bude vyhovovat Vašim požadavkům a který pomůže ke stmelení Vašeho školního – pracovního kolektivu.