Přihlašování na adaptační kurzy

ELEKTRONICKÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ

Přihlášku otevřete na http://activeclass.cz/prihlasovaci-formular/. Vyplňte pečlivě všechny údaje o studentovi, kontaktní telefon a e-mail a odešlete. Obratem dostanete na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce systémem vygenerovaný variabilní symbol platby. Platbu proveďte nejpozději do termínu určeného školou.

Doručení přihlášky ani přijetí platby není potvrzováno. Kontaktováni bude pouze v případě nedostatků v přihlášce nebo nedoručení platby v termínu. Osobní údaje budou využity pouze pro potřeby kurzu a zpracovávány podle vnitřní směrnice GDPR. Při problémech volejte správce systému 775 563 543.