Příprava adaptačních kurzů 2022

Probíhají konzultace s metodiky prevence na školách k přípravě adaptačních kurzů 2022.