Seznamovací kurz pro prvňáčky a jejich rodiče

Třídenní výlet na začátku školního roku s cílem adaptace dětí na nový školní kolektiv, vzájemné poznání žáků s paní učitelkou i vzájemné poznání rodičů.

Program pro děti je formou jednoduchých a netradičních her zaměřen na vzájemné poznání dětí, rozvoj komunikace, sebevědomí a ztráty ostychu před novými spolužáky. Všechny aktivity jsou přizpůsobeny věkovým zvláštnostem dětí a jsou realizovány v přírodním prostředí.

Program pro rodiče je zaměřen na vzájemné poznání, aktivní odpočinek a relaxaci a třeba i vyzkoušení nových aktivit v přírodě: lanové aktivity (slaňování, lezení, lanovka), orientační závod, fotohra apod.

Seznamovací kurz je koncipován na prodloužený víkend. V pátek ráno odjedou děti s třídní učitelkou a lektory do připraveného rekreačního střediska a rodiče přijedou za dětmi v pátek v podvečer.

Adaptační kurzy

Poznejme se, jejichž cílem je vytvořit zdravé a tvůrčí prostředí v nově vytvářených třídách, usnadnit přechod studentům do nového prostředí a pomoci s adaptací v novém kolektivu.

Školní výlety 2021

Školní výlety nabízíme ve 2 základních variantách, které upravujeme podle požadavků školy. Nabízíme i výlety s programem, který navrhne škola. NABÍDKA ŠKOLNÍCH VÝLETŮ 2020 1. Jednodenní: Lokalita: Prokopské údolí, Praha Srbsko u Berouna jiná lokalita Termíny: květen, červen 2021 Program:

Označeno v Připravujeme