Seminář lektorů 2022

Připravujeme novou metodiku kurzů, kterou představíme na semináři v květnu 2022. Termín bude upřesněn. Těšíme se na nové i zkušené lektory.