Zážitkový kurz ve Sloupu v Čechách

týmové lyžeŽáci druhých ročníků Střední zdravotnické školy Ruské se zúčastnili ve dnech 23. – 25. 6. 2008 zážitkového kurzu, který byl finančně podpořen Magistrátem hlavního města Prahy. Program kurzu, který pro školu připravilo Občanské sdružení Feelnat , byl zaměřen na zdravý životní styl, v rámci kterého studenti absolvovali různé aktivity. K nejoblíbenějším patřily týmové hry, slaňování, lezení po skalách a v neposlední řadě příprava a realizace divadelního představení. Veškeré aktivity se konaly v krásném prostředí pískovcových skal ve Sloupu v Čechách. Atmosféru tohoto kurzu můžete poznat z následujících fotografií zde.

Vložil: RNDr. Dagmar Kenkušová, vedoucí kurzu, 2008-07-06 19:13:32